Ledelinjer på Høgskolen Østfold avd. Remmen

“ ... Studentene var svært fornøyd og ledelinjene har vært til stor hjelp. De andre synshemmede ved HIØ har jeg hørt via andre, er fornøyd og bruker ledelinjene daglig....”

greaaker VGS300x300
 
Dag Frode Bråthen ,
Hultengreen Synspedagog Greåker VGS
 
 

 

Greåker vgs. i Sarpsborg fikk sommeren 2013 en forespørsel fra NAV vedrørende mobilitetsopplæring av en blind student ved Høgskolen i Østfold. Greåker vgs. er knutepunktskole for synshemmede.

Oppdraget med den blinde studenten via NAV resulterte i at Høgskolen i Østfold ønsket å se på mulighetene for å legge ledelinjer i gulvet på de mest strategiske delene i bygningsmassen. Sammen med Høgskolen og Jan Kirkevåg, Reklame Consult, ble det utarbeide mulige løsninger som vil være gunstige for studenter med synshemming. Det var viktig med ledelinjer og skilting i strategiske deler av bygget. Formålet med ledelinjene er å kunne ta seg fram på egenhånd og uten hjelp fra andre når det er naturlig. For studenten og meg ble nå mobilitetsopplæringa konsentrert ut fra ledelinjene og til forelesningssaler og klasserom.

Å delta i en slik prosess er svært givende og når det i tillegg er i bruk av mange andre også; godt seende, besøkende osv. så er det flere gevinster med en slik investering. Studentene var svært fornøyd og ledelinjene har vært til stor hjelp. De andre synshemmede ved HIØ har jeg hørt via andre, er fornøyd og bruker ledelinjene daglig.

Med vennlig hilsen
Dag Frode Bråthen
Hultengreen Synspedagog Greåker vgs.
Greåker vgs Glede | Laering