Reklame Consult

Sortering

Nye skilter innvendig i senter 2014. Skiltsystem Flex med innvendig belysning.

Utvendig og innvendig skilting samt omprofilering til Technopolis. Utvendig skilter system BlackLine.

Nytt prosjekt omsorgsboliger. Prosjektering skilter utvendig og innvendig basert på universell utforming og designmal Oslo kommune.

Vi har levert totalskilting på en rekke barnehager innvendig og utvendig.
Prosjektering, planlegging, Universell Utforming og montering.